จรรยาบรรณการทำธุรกิจความปลอดภัย
ส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ความโปร่งใส และมีคุณภาพ
บริการที่ปรึกษา
บริการที่ปรึกษาโดยมุ่งเน้นให้องค์กรของลูกค้ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริการฝึกอบรม
บริการฝึกอบรมทั้งใน-นอกองค์กร และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

เพียวเซฟตี้ดอทคอม | ศูนย์รวมบริการ/ข้อมูลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย พร้อมบริการที่ปรึกษา ฝึกอบรม และแปลเอกสารความปลอดภัย

ข่าวสารอัพเดท

 • 1
 • 2

หลักสูตรอบรม

 • อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย MS Project +

  อบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย MS Project "บริหารจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ Microsoft Project พร้อมด้วย Workshop เน้นการเขียนและบริหารโครงการได้จริงในสายงานบุคล (HR) สายสุขภาพ (Health) สายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety) และงานวิศวกรรม (Engineer"

  รุ่นที่ 39: วันอังคารที่ 15 - พุธที่ 16 ส.ค. 2560
  รุ่นที่ 40: วันพุธที่ 27 - พฤหัสที่ 28 ก.ย. 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1

บทความ / ความรู้ / เอกสารความปลอดภัย

พบกับข้อมูลความปลอดภัยจากทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีของเรา

 • ความปลอดภัย

  ความปลอดภัย

  ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่มุ่งเน้นการลดอุบัติการณ์ การป้องกันอุบัติการณ์และการสร้างวัฒนธรรมปลอดภัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

  เป็นศาสตร์และศิลป์ในการตระหนัก ประเมิน และควบคุมสภาพการณ์ในสถานที่ทำงานที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต่อพนักงาน นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะใช้การตรวจสอบสภาพแวดล้อม วิธีการวิเคราะห์ เพื่อตรวจวัดการสัมผัสของพนักงานและมีการควบคุมทางวิศวกรรมควบคุมการปฏิบัติงานและวิธีอื่นๆเพื่อควบคุมอันตรายที่มีศักยภาพ
  อ่านเพิ่มเติม
 • อาชีวเวชศาสตร์

  อาชีวเวชศาสตร์

  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้การรักษาโรคและการฟื้นฟูหลังจากเป็นโรคในคนทำงาน ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อ่านเพิ่มเติม
 • กฎหมายและมาตรฐานอื่น ๆ

  กฎหมายและมาตรฐานอื่น ๆ

  ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดกฎหมายทั้งในประเทศไทยและสากล รวมถึงสรุปกฎหมายแต่ละฉบับ
  อ่านเพิ่มเติม
 • สิ่งแวดล้อม

  สิ่งแวดล้อม

  ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ของเสียทั่วไป ของเสียอันตราย และโปรแกรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
  อ่านเพิ่มเติม
 • ความปลอดภัยนอกงานและความปลอดภัยในชุมชน

  ความปลอดภัยนอกงานและความปลอดภัยในชุมชน

  ข้อมูลนี้เกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยนอกงาน เช่น ความปลอดภัยในบ้าน ความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งส่วนนี้ได้นำเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัยในชุมชน เช่น ความปลอดภัยในเมือง ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น
  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาความปลอดภัย

  การรักษาความปลอดภัย

  ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในองค์กร เช่น โปรแกรมการอบรมที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการตรวจสอบจุดเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น
  อ่านเพิ่มเติม
 • ทักษะเฉพาะทางสำหรับ จป.วิชาชีพ

  ทักษะเฉพาะทางสำหรับ จป.วิชาชีพ

  ข้อมูลที่เกี่ยวกับทักษะเฉพาะทางสำหรับ จป.วิชาชีพ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
  อ่านเพิ่มเติม
 • อัพเดทประจำเดือน

  อัพเดทประจำเดือน

  หัวข้อนี้กล่าวถึงกิจกรรมความปลอดภัยประจำเดือน โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งเตือนการดำเนินการต่างๆตามกฎหมายของเดือนนั้นๆ แก่ จป.วิชาชีพ
  อ่านเพิ่มเติม
 • สิทธิมนุษยชน

  สิทธิมนุษยชน

  เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต สำหรับหัวข้อนี้เราให้ความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ การใช้แรงงานเด็ก จำนวนชั่วโมงการทำงาน และสวัสดิการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน
  อ่านเพิ่มเติม
 • แบบฟอร์มความปลอดภัย

  แบบฟอร์มความปลอดภัย

  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและแบบฟอร์มเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่ง จป.วิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทที่สังกัดได้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ
  อ่านเพิ่มเติม
 • สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

  สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

  ส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมหลักสูตรออนไลน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งบุคคลที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
  อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเพียวเซฟตี้เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการดำเนินงานของเราอ้างอิงจากมาตรฐานสากล (ข้อกำหนดอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของอเมริกาและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

กลยุทธ์ของบริษัท

ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีค่ายิ่งของเรา
เราให้บริการลูกค้าด้วยความยอมรับนับถือ เราเติบโตจากการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม เรามีความซื่อตรง ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
เรามุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการความปลอดภัยและเป็นหน่วยสนับสนุนลูกค้าในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย


รายละเอียดเพิ่มเติม...

 • front trans

  บริการแปลเอกสาร

  บริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

  ดูรายละเอียด

 • บริการฝึกอบรม

  ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  ดูรายละเอียด

 • front docs

  บริการข้อมูลความปลอดภัย

  ไฟล์เอกสารและข้อมูลความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด

 • บริการที่ปรึกษา

  บริการที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการ HSE

  ดูรายละเอียด

ลูกค้าของเรา